oct 06 2010

Maria

Publicat per

 

Frontal: Imatge de la Verge amb el Nen

Part Inferior: Inscripció

MARIA NOMINOR
DEI GENITRICIS HONOREM
A PIIS BRUGUERAS BERENGUER

Darrera: Imatge del Bon Pastor, inscripció i segell foneria Barberí Fundidor Olot.

ESPARRAGUERA 12 IUNII MCMXLIX

PDF Maria

Desactiva els comentaris