oct 06 2010

Dominica

Publicat per

 

Frontal: Imatge del martiri i mort que sofrí el Beat Domènec Castellet (Esparreguera 1592 – Omura, Japó 1627). Va ser frare predicador de missioner a les Filipines.

DOMINICA

MIHI NOMEN EST

IN HONOREM BTI. DOMINICI CASTELLET PRAECLARI HUIUS FILI

FIDELES VOCO; NATOS, GRATIA REDIVIVOS, SALUTO; FESTA LAETIFICO; MORTUOS PLORO

FLENS CUM FLENTIBUS, GAUDENS CUM GAUDENTIBUS SEMPER DEUS LAUDANS

 

Darrera: Iconografia del martiri de Santa Eulàlia: creu en aspa i la palma del martiri. Acompanya l’escut de Marca de la Foneria H. de E. Barberí d’Olot.

ESPARRAGUERA 12 IUNII MCMXLIX

REGNANTE SUMMO PONTIFICE PIO XII

 

Lateral dret: Imatge de la Mare de Déu de Montserrat

 

Lateral esquerre: Imatge del Sagrat Cor de Jesús

 

Motius decoratius: Aquest motiu decoratiu el trobem també emprat per la Fundició H de E. Barberí en la campana “La Mercè” (1946), del claustre de la catedral de la Sant Creu, Barcelona.

El motiu és una garlanda amb medallons en els quals hi ha incís el crismó o monograma de Crist en grec: “XP”. El Crismó més habitualment admès és la representació del monograma de Crist XP. Consisteix en les lletres gregues Χ (ji) y Ρ (ro), abreviatura de XP(ΙΣΤΟΣ), Crist, superposades. (Llop Bayo, Francesc)

PDF Dominica

Desactiva els comentaris